גשר טרומי

  • גשר פלדה מודרני ומעשי

    גשר פלדה מודרני ומעשי

    גשר פלדה הוא גשר שהמבנה הנושא העיקרי שלו הוא פלדה, הוא מיושם בתחום מוכנות הלחימה ההגנה הלאומית והנדסת תחבורה.